Vodík chce vyrábět i firma, která měla vybudovat novou jadernou elektrárnu

0
672

Jaderná energetická společnost Slovenska (JESS), která měla vybudovat nový jaderný zdroj při Jaslovských Bohunicích, plánuje výstavbu a provozování obnovitelných zdrojů energie a výrobu vodíku. Firma tak reaguje na stav, kdy je projekt výstavby nové jaderné elektrárny v současnosti pozastaven. Vyplývá to z návrhu na rozšíření předmětu podnikání společnosti JESS z dílny Ministerstva hospodářství (MH) SR, který ve středu schválila vláda.

„Nakolik projekt výstavby nového jaderného zdroje se aktuálně nachází v útlumovém režimu, JESS, as, hledá další možnosti jejího uplatnění na trhu a přichází s cílem rozšířit předmět podnikání o oblast energetiky, která se věnuje výstavbě a provozování obnovitelných zdrojů energie a výrobě vodíku,“ uvedl rezort hospodářství ve schváleném materiálu.

JESS má podle MH zájem rozvíjet výrobu elektřiny z více zdrojů. V případě výroby vodíku by se společnost chtěla začlenit do nových projektů zaměřených na využití vodíku, a to jak čistě technického plynu pro různá odvětví průmyslu a zdravotnictví, nebo také jako nového alternativního média pro pohon automobilů, autobusů a perspektivní iv železniční dopravě.

Společnost JESS vznikla v roce 2009 jako společný projekt státní firmy Jaderná a vyřazovací společnost (JAVYS) a české firmy ČEZ Bohunice, která je dceřinou firmou energetické společnosti ČEZ. JAVYS vložil do společného podniku nepeněžitý vklad v hodnotě 119,69 milionu eur, což představuje 51% podíl na základním kapitálu JESS. Ten tvoří zejména pozemky, budovy, technické studie, personální složky, pohledávky, závazky a další aktiva i pasiva, bez kterých by nebylo možné výstavbu jaderného zdroje realizovat. Zároveň přispěl i peněžitým vkladem v částce 1,68 milionu eur. Skupina ČEZ vložila do společného podniku vlastní kapitál formou peněžního vkladu v celkové výši 116,62 milionu eur, což představuje 49% podíl na základním kapitálu JESS. V současnosti je projekt výstavby nového jaderného bloku pozastaven.