Černá stavba: Vše, co o ní potřebujete vědět

0
962

Vysoký počet černých staveb je u nás dlouhodobým problémem. Podle několika studií dokonce patříme do skupiny států, kde je podíl takovýchto nelegálních díl v poměru k velikosti populace jeden z nejvyšších.

Důvodů vysokého počtu černých staveb na našem území je několik. Někteří stavebníci se dopouštějí nelegálního řízení nechtěně kvůli neznalosti legislativy, resp. kvůli nejasnostem, které vyplývají ze stavebního zákona. Jiní zkoušejí štěstí a staví bez povolení vědomě i za cenu rizika, že jim hrozí trest. V obou případech se vyplatí vědět, kdy dílo nabývá statut černé stavby, jak se dá dosáhnout dodatečná náprava a jaké jsou důsledky, když stavebník tento stav nenapraví.

Zdroj: tasr.sk

Jako je černá stavba definovaná v zákoně?

I když ve stavebním zákoně se objevuje spíše termín nepovolená stavba, mezi stavebníky i stavebními úřady je zažitý název černá stavba. Podle aktuálně platné legislativy se jí stává každá stavba, která na svou realizaci nezískala povolení, případně se vybudovala v rozporu s vydaným stavebním povolením. Stavební povolení vyžaduje každá nová stavba i větší přístavba nebo nadstavba k existujícímu objektu. Bez tohoto podkladu není možné stavět. V případě, že to stavebník nerespektuje a na pozemku něco vybuduje, resp. vybuduje v rozporu se stavebním povolením, výsledné dílo okamžitě vstoupí statut černé stavby.

Nepovolená stavba nebo neoprávněná stavba?

Ne každá stavba vybudovaná bez povolení automaticky získává statut nepovolené černé stavby. Stavební zákon se v rámci vybraných paragrafů zmiňuje io tzv. neoprávněných stavbách. I v tomto případě se jedná o nelegální stavební díla, ale z právního hlediska se od nepovolených černých staveb výrazně liší.

Nepovolená stavba – Za nepovolenou stavbu se považuje dílo, které bylo vybudováno bez stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem. Zároveň se jí může stát i stavba, která takové povolení získala, ale stavebník ji zrealizoval v rozporu s jeho obsahem. Týká se to všech staveb, které majitel vybudoval bez povolení nebo v rozporu s ním na vlastním pozemku.

Neoprávněná stavba – Do této kategorie staveb patří všechny díla, které byly vybudovány nebo rozestavěné na cizím pozemku bez souhlasu majitele parcely. Pokud stavebník nemá potřebný souhlas, stavební úřad mu na výstavbu povolení nevydá. V případě zahájení výstavby bez souhlasu a znalosti vlastníka o realizaci na jeho pozemku se tak dílo automaticky stává neoprávněnou stavbou bez právního titulu.

Zdroj: stuff.co.nz

Jak předejít vzniku černé nepovolené stavby?

Zatímco při výstavbě na cizím pozemku bez souhlasu majitele se vyhnout protizákonné činnosti nedá, při realizaci stavby na vlastním pozemku to možné je. Vstupenkou k legalizaci stavby je právě stavební povolení, které bude stavebníkovi vydáno po splnění všech podmínek a po prokázání požadovaných dokumentů včetně prokázání vlastnictví daného pozemku. Splnění podmínek a předložení administrativních podkladů s pravdivými údaji zabrání tomu, aby byla výsledná stavba postavena v rozporu s vydaným stavebním povolením.

Černá stavba se dá zlegalizovat i dodatečně

Šanci na zlegalizování mají i objekty, které již získaly status černé stavby, ať už kvůli výstavbě bez stavebního povolení nebo kvůli realizaci v rozporu s jeho obsahem. Stavební úřady totiž majitelům černých staveb nabízejí možnost dodatečné legalizace. Při ohlášení černé stavby dokonce sami vyzvou majitele na nápravu. V rámci ní je třeba splnit pár podmínek a předložit několik dokumentů, na základě čehož může příslušný stavební úřad vydat dodatečné stavební povolení.

Podklady pro dodatečné stavební povolení:

  • žádost o vydání dodatečného stavebního povolení
  • 2 kopie projektové dokumentace konkrétní stavby
  • doklad o odborné způsobilosti autora projektu stavby
  • stanovisko okresního úřadu i dodavatelů energií
  • prohlášení stavebního dozoru o zabezpečení stavby
  • další podklady vyžadováno i při běžném stavebním povolení

Zdroj: deshgujarat.com

Poplatek za dodatečné stavební povolení

Vydání stavebního povolení není zdarma. Jinak to není ani při dodatečném stavebním povolení. Poplatky za jeho vydání jsou až trojnásobně vyšší než při vydávání povolení před začátkem řádné výstavby. Pokud chce majitel získat dodatečné stavební povolení na rodinný dům, zaplatit za něj bude muset 150 €. V případě bytového domu je poplatek ještě vyšší. Jeho výška je až 600 €.

Pokuta za černou stavbu několik tisíc eur

Úhrada poplatku za dodatečné stavební povolení je pouze jedním z nákladů, které odlehčí peněženku majitele černé stavby snažícího se o nápravu. Jelikož výstavba bez stavebního povolení se řadí mezi přestupky, za takové jednání se udělují pokuty. Jejich výška se může vyšplhat až na 33 193,32 €.