Nejsou v důchodu peníze nazbyt? Je půjčka dobré řešení?

0
177

S odchodem do důchodu se radikálně propadá také životní úroveň mnoha seniorů, neboť již nepobírají takové částky, co kdysi. Není s podivem, že mnozí penzisté uvažují o půjčce, aby mohli přilepšit sobě nebo svým dětem a vnoučatům. Jaké jsou možnosti? Poskytují banky půjčku pro důchodce?

Půjčka pro důchodce se nikterak neliší od obyčejného spotřebitelského úvěru pro zbytek populace. Věk žadatele je omezen možná jen u hypotéky, kdy mají banky zájem, aby dlužník splatil úvěr na bydlení do 70 let věku. Běžná půjčka žádné takové omezení nemá. 

Horní věková hranice prakticky neexistuje, nevyjímaje důchod starobní, invalidní, ani vdovecký. Rozhodující je především dostatečná bonita a ostatní podmínky, jako je kupříkladu trvalé bydliště na území ČR. 

Půjčka pro důchodce jako taková neexistuje

Bankovní ústavy nerozlišují mezi stále pracujícími lidmi a seniory. Proto žádné takové typy půjček v jejich portfoliu nefigurují. Důchod jakožto příjem ze státní kasy je velmi dobře doložitelný a jistý. U důchodu se člověk nemusí obávat, že o něj přijde, jako tomu je u pracovního poměru. 

V důchodovém věku je více než kdy jindy potřeba obezřetně vybírat a nenaletět podvodníkům. Stejně tak pečlivě vážit, na co jsou peníze nutné. Půjčka by neměla být zdrojem financí na nákup dovolených či dárků vnoučatům. 

Podstatné je prokázat potvrzení o důchodovém výměru, případně předložit výpisy z účtu nebo útržky ze složenek. Žádoucí pro věřitele je, aby žadatel disponoval dostatečnou sumou po zaplacení všech měsíčních výdajů za bydlení, potraviny a ostatní povinné složky. Zbylý obnos musí plně pokrývat jednotlivé splátky.  

Značná část důchodců si navíc ke státnímu důchodu i brigádně přivydělává či dokonce podniká. Čímž získávají vyšší příjmy a tudíž větší šance na bohatší půjčku. 

Půjčka jako taková je dobrým způsobem, jak získat peníze ihned. Ovšem lidé v pokročilém věku jsou náchylnější věřit i nepoctivým investorům, kteří mají za cíl důvěřivé seniory obelhat a připravit je o majetek. Nevýhodné půjčky mohou být pádem do dluhové pasti, z níž se z nevelkého důchodu těžko dostává zpátky. 

Půjčka pro invalidní důchodce

Půjčka pro invalidní důchodce nebývá ničím výjimečná. Platí pro ni stejné zásady jako u půjčky pro starobní důchodce a potažmo běžné spotřebitelské úvěry. 

Obchodní zástupce nebankovní společnosti doručí do klientovy domácnosti jak obchodní smlouvu o půjčce, tak samotný obnos. Imobilními občany je taková půjčka velmi žádaná.

Pro mnoho důchodců jsou přijatelnější nebankovní půjčky, které lze sjednat po telefonu nebo online a vyplatit v hotovosti prostřednictvím obchodního zástupce přímo u klienta doma. Mnoho penzistů má potíže s mobilitou či jiné zdravotní trable a výplata hotově na ruku v domácím prostředí je vítanou úlevou. 

Invalidita bývá po určitém období přezkoumávána, což však u rychlých půjček nebývá podstatné, neboť úvěr bývá většinou do dalšího přezkoumávání uhrazen.