Koupě nemovitosti s tíhou v listu vlastnictví – na co si dát pozor

0
502

Ať už nemovitost prodáváte nebo kupujete, měli byste vědět, jaká tíha je na ní uložena, protože s tím souvisí určitá omezení. Podívejte se, jaké tíhy můžete mít a jak se při nich dá postupovat.

Když jste si vybrali vytouženou nemovitost na nové bydlení, rozhodně je třeba si ji prověřit. Kupující by měl být informován o právním stavu nemovitosti a pokud vám současný majitel tyto informace neposkytl, musíte si je zjistit sami. Může to být jedním z následujících způsobů:

požádáte majitele nebo realitní kancelář o předložení dokladů o předmětné nemovitosti,
osobně si vyžádáte list vlastnictví od správy katastru příslušného okresního úřadu, kde se kupovaná nemovitost nachází,
pokud chcete ušetřit správní poplatek, tuto informaci víte zjistit iz volně přístupného internetového portálu katasterportal.sk, jakož i v notářský centrálním registru zástavních práv.
Co hledat v listu vlastnictví
List vlastnictví každé nemovitosti má tři části. V části „A“ je majetková podstata, tedy informace o nemovitosti. V části „B“ jsou vlastníci a jiné oprávněné osoby. Podle těchto informací víme prověřit majitele, spoluvlastnický podíl vlastníků, způsob a datum vstupu. Často je nejdůležitější část „C“ – tíhy. Až podle údajů v této části listu vlastnictví se rozhodujte, zda danou nemovitost koupíte nebo ne. Většina lidí se kvůli strachu nebo nevědomosti rozhodně ani neuvažovat nad koupí nemovitosti, která má v listu vlastnictví tíži. Může to být výhodná a bezpečná koupě, ale třeba být při ní velmi obezřetný. Nejbezpečnější je poradit se při tom se zkušeným odborníkem.

Na jaké tíhy můžete narazit?
V listu vlastnictví se nejčastěji můžeme setkat s následujícími tíha:

zástavní právo finanční instituce (banky, stavební spořitelny)
zástavní právo nebankovní instituce
zástavní právo fyzické osoby
zástavní právo Státního fondu rozvoje a bydlení (SFRB)
zástavní právo exekutora
zástavní právo města
zákonné zástavní právo ve prospěch Společenství
věcná břemena (doživotní právo užívání, právo přechodu, průjezdu a právo vstupu)
uplatněno zástavní právo ve prospěch věřitele
jiná omezení jako např. ochranná pásma
V tomto bodě si třeba v případě hotovostní koupě zvážit rizika a rozhodnout se, zda o nemovitost stále máte zájem. V případě koupě nemovitosti na úvěr však možnost rozhodování nemáte. Je na finanční instituci, zda aktuální tíhu v listu vlastnictví kupované nemovitosti akceptuje, nebo ne. Kupujícímu nezbývá pouze takové rozhodnutí akceptovat.

Jak postupovat při jednotlivých tíha?
Zástavní právo finanční instituce

S tímto zástavním právem se setkáváme nejčastěji. Z pohledu koupě jsou při něm tři možnosti.

1.Predčasné splacení úvěru

Buď se splatí zůstatek úvěru současného majitele z finančních zdrojů majitele nebo z financí kupujícího. V obou případech se to děje na základě schválení žádosti o předčasné splacení a vyčíslení zůstatku hypotečního úvěru vlastníka. Finanční prostředky na splacení zajištěného úvěru se poukáží na účet uvedený v dokladu o vyčíslení zůstatku úvěru s příslušným variabilním symbolem, přičemž poskytující úvěr banka se zaváže po úplném splacení úvěru vystavit potvrzení o splacení úvěru (tzv. Kvitanciu) a souhlas o výmaz zástavního práva. Následně banka doručí tento dokument na katastrální úřad příslušného okresního úřadu, kde se nemovitost nachází a současnému majiteli nemovitosti.

Katastrální úřad ve lhůtě do 60 dni vymaže zástavní právo z listu vlastnictví prodávané nemovitosti. Pokud se použijí finanční zdroje kupujícího, pravidlem je, že by kupní cena měla být větší než zůstatek úvěru prodávajícího. Kupní cena snížena o částku zůstatku úvěru se poukáže na účet prodávajícího. Výše uvedený postup je třeba zaznamenat do kupní smlouvy.

Podobnou možností je, pokud splacení zůstatku úvěru prodávajícího se uskuteční z hypotečního úvěru (HÚ) kupujícího. Postup je téměř identický. Kupní cena musí být větší než zůstatek úvěru prodávajícího, ale k čerpání hypotéky kupujícího banka přistoupí až po předložení listu vlastnictví zastavené nemovitosti s plombou ve prospěch banky poskytující hypoteční úvěr. Platí podmínka, že zbývající část kupní ceny v okamžiku čerpání úvěru již musí být splacena. Kupovaná nemovitost většinou slouží jako zajištění HÚ ve prospěch poskytující úvěr banky, není to však podmínkou.

Finanční instituce akceptují zástavní práva ostatních finančních institucí, zástavní právo SFRB, zástavní právo města, zákonné zástavní právo ve prospěch Společenství a věcná břemena s právem přechodu, průjezdu a právo vstupu. Pokud má nemovitost na listu vlastnictví některé z ostatních zástav, je jako zajištění úvěru neakceptovatelná.