Investiční aktivity se ve 2. čtvrtletí po pěti čtvrtletích nastartovaly

0
496

Investiční aktivity se ve 2. čtvrtletí 2021 po pěti čtvrtletích nastartovaly a meziročně vzrostly, stále však nedosahují objemy před pandemie. Informoval o tom Statistický úřad (SÚ) SR.

Ve vývoji investičních aktivit ve 2. čtvrtletí 2021 nastaly pozitivní změny, po minus během všech čtvrtletí roku 2020 iv prvních třech měsících roku 2021 znovu rostly. Objem investic (tzv. Tvorba hrubého fixního kapitálu) meziročně vzrostl v běžných cenách o 7,6% a ve stálých cenách o 5,6%. Zároveň investice ještě výrazněji zaostávaly za hodnotami z roku 2019, který však patřil v této oblasti k velmi silným.

Celková tvorba hrubého kapitálu ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhla objem 5 miliard eur (v běžných cenách), v tom tvorba hrubého fixního kapitálu 4,4 miliardy eur a změna stavu zásob téměř 597 milionů eur. Meziroční růst investic ve formě tvorby hrubého fixního kapitálu zaznamenalo 17 z celkového počtu sledovaných 19 odvětví ekonomiky, pokles investic se projevil ve veřejné správě i zdravotnictví a sociální pomoci.

Nejvíce, téměř čtvrtina peněžních prostředků se investovala v průmyslové výrobě, investice byly meziročně v běžných cenách vyšší o 8,1%. Aktuální hodnota investic však stále o více než 14% zaostává za hodnotami před pandemií, přičemž rok 2019 patřil k investičně nejsilnějším.

V 1. pololetí 2021 dosáhla celková tvorba hrubého kapitálu v běžných cenách 9,1 miliardy eur, což představuje meziroční růst v běžných cenách 12,9% a ve stálých cenách 10,8%. Z toho objem investic (tvorba hrubého fixního kapitálu) dosáhl v běžných cenách 7,9 miliardy eur a zůstal ještě v mírném meziročním poklesu o 0,4% (ve stálých cenách pokles činil 1,9%). Stav zásob v ekonomice k 30. červnu 2021 oproti stavu na počátku roku 2021 se zvýšil o téměř 1,3 miliardy eur.